Thứ hai, 22/07/2024, 13:50
hoagiaiocoso

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06

Thứ ba - 30/05/2023 03:18 434 0
Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1934/UBND-KSTTHC về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06
Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tình; UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 và đảm bảo trang thiết bị tại bộ phận một cửa các cấp; trường hợp có nhu cầu bố trí nguồn vốn đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 933/BKHĐT-QPAN ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo theo thẩm quyền; trường hợp có nhu cầu kinh phí sự nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1304/BTC-VI ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài chính gửi Sở Tài chính tổng hợp báo theo thẩm quyền.
2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Công ty Điện lực Lai Châu; Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
2.1. Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh triển khai đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, để từ đó lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Thời gian hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.
2.2. Tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử; chuẩn hóa, tái cấu  trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có. Thời gian hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.
2.3. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, các cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực chất, hiệu quả bảo đảm khắc phục tình trạng “manh mún”, “cát cứ thông tin”, “chia cắt” và “co cụm dữ liệu” như hiện nay.
2.4. Khẩn trương rà soát nhu cầu đào tạo cụ thể về kỹ năng sử dụng công nghệ tin và chuyên môn, nghiệp vụ của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phục vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 và chuyển đổi số. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn đầu tư công để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan ưu tiên bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên cho việc triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là đối với việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin, tránh tình trạng cắt giảm kinh phí hoặc đưa vào tổng thể chi phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị làm ảnh ưởng đến tiến độ chung về chuyển đổi số.
5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin theo Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bổ sung, trang bị ngay các thiết bị đầu cuối cần thiết, đề xuất đầu tư các hạng mục theo văn bản hướng dẫn nêu trên và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai, cung cấp giải pháp bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số trong thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.
Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp về kỹ năng sử dụng công nghệ tin gắn với yêu cầu chuyển đổi số bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
6. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu cung cấp các ứng dụng (Apps) thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền.
7. Đề án 06 là hợp phần quan trọng trong tổng thể chương trình Chuyển đổi số quốc gia; là đề án tiền đề mang tính đột phá, với việc lấy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm nền tảng cốt lõi, cơ bản để thúc đẩy Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Việc triển khai thành công Đề án này quyết định sự thành công của Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ được giao, giúp tháo gỡ kịp thời những “điểm nghẽn” nêu trên, thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down