Thứ năm, 18/08/2022, 15:46

Quy định mới

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

 •   20/09/2020 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020
Một số quy định pháp luật về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ

Một số quy định pháp luật về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ

 •   25/08/2020 04:42:00 AM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 20 tháng 8 năm 2020, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực, thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ có một số quy định mới về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Thêm hành lang pháp lý bảo vệ người tố cáo

Thêm hành lang pháp lý bảo vệ người tố cáo

 •   10/08/2020 11:57:00 PM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Một số nội dung cơ bản của Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án

Một số nội dung cơ bản của Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án

 •   07/08/2020 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 471
 •   Phản hồi: 0
Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý của Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

 •   21/07/2020 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Từ 01/7/2020, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều điểm mới sau đây:
Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020

Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020

 •   21/07/2020 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 856
 •   Phản hồi: 0
Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Theo đó, có 11 trường hợp sẽ bị thu hồi đăng ký xe và biển số.
Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

 •   19/07/2020 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 535
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Các điểm mới của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT

Các điểm mới của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT

 •   19/07/2020 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 434
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành ngày 16/12/2019, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

 •   19/07/2020 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/7/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 83/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Một số quy định mới về công tác hộ tịch

Một số quy định mới về công tác hộ tịch

 •   15/07/2020 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch" (gọi tắt là Thông tư số 04). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTP.
Ảnh Internet

Những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp

 •   18/06/2020 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Sau hơn 7 năm thi hành Luật giám định tư pháp, công tác giám định tư pháp đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, Luật này cũng đã bộc lộ nhiều bất cập trước những yêu cầu mới của đời sống xã hội, của hoạt động tố tụng. Trước yêu cầu thực tiễn của công tác giám định tư pháp và đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2021.
Ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   25/05/2020 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Nhằm quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày 26/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Quy định chính sách đặc thù khuyễn khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

Quy định chính sách đặc thù khuyễn khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

 •   25/05/2020 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, ngày 23 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách đặc thù khuyễn khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôntrên địa bàn tỉnh.
Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

 •   25/05/2020 09:39:00 PM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn xác định tội danh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo quy định của bộ luật Hình sự

Hướng dẫn xác định tội danh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo quy định của bộ luật Hình sự

 •   04/04/2020 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3/2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh như sau:
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá.

 •   30/10/2019 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 358
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá.Theo đó, các điều kiện gồm:
Danh mục
Dự thảo văn bản
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập20
 • Hôm nay3,547
 • Tháng hiện tại77,966
 • Tháng trước123,835
 • Tổng lượt truy cập1,020,649
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down