Thứ sáu, 16/04/2021, 12:13

Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021  

 •   15/04/2021 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 968/KH-UBND về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021. Nhằm nâng cao năng lực quản lý, kinh nghiệm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP); tăng cường công tác tuyên truyền, áp dụng các chính sách hỗ trợ để thực hiện hiệu quả Chương trình; Bám sát mục tiêu của Chương trình OCOP quốc gia và thực tế tại địa phương, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện.
Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải  

 •   14/04/2021 09:04:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08 tháng 4 năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải, có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.
Thông báo điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Thông báo điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

 •   11/04/2021 11:58:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08 tháng 4 năm 2021, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyền “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” ban hành Thông báo số 1027/TB-BTC Điều chỉnh mức giải thưởng Cuộc thi trực tuyền “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

 •   11/04/2021 11:32:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 900/KH-UBND về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021.
Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

 •   07/04/2021 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 •   05/04/2021 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 846/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba

 •   05/04/2021 05:19:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai hiệu quả Giải báo chí toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Công văn số 2158/MTTW-BCĐ của ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc, ngày 30/3/2021 Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Công văn số 152-CV/TU về Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba.
Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

 •   02/04/2021 02:29:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Để tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày 01/4/2021 Ủy ban nhân tỉnh ban hành Công văn số 800/UBND-KTN.
Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021

Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021

 •   30/03/2021 12:12:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; để triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu, SởTư pháp -Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2021 như sau
Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/2/0201 của Chính phủ

Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/2/0201 của Chính phủ

 •   29/03/2021 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 753/KH-UBND triển khai, thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/2/0201 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
Nghị quyết Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu

Nghị quyết Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu

 •   28/03/2021 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng công đoàn các cấp và chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ

Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng công đoàn các cấp và chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ

 •   26/03/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 236/KH-LĐLĐ Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng công đoàn các cấp và chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ; Phong trào “ Cán bộ, công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
Tăng cường phòng dịch COVID-19 trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Tăng cường phòng dịch COVID-19 trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND

 •   26/03/2021 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/3/2021, Bộ Y tế có Công điện 374/CĐ-BYT về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

 •   25/03/2021 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn Tờ gấp Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các tin khác

Trợ giúp pháp lý
Bộ pháp điển
Dự thảo văn bản
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập32
 • Hôm nay7,808
 • Tháng hiện tại301,518
 • Tổng lượt truy cập4,822,608
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down