Thứ ba, 26/01/2021, 18:31

Tin tức - Sự kiện

Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị Quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị Quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ  

 •   25/01/2021 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/01/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ  

 •   25/01/2021 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/01/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Mục tiêu của Kế hoạch tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2021 đã đề ra tạiKế hoạch số 304/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019, Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 và năm 2020 của Chính phủ.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ  

 •   25/01/2021 03:10:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Hướng dẫn thực hiện công tác cử tuyển trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hướng dẫn thực hiện công tác cử tuyển trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

 •   25/01/2021 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021  

 •   25/01/2021 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 133/KH-SNN về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.
Sở Tài chính ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021  

 •   24/01/2021 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/01/2020, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 07/KH-STC về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với nghĩa vụ học tập, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

 •   24/01/2021 09:45:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

 •   21/01/2021 11:09:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Từ 01/3/2021, xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm

Từ 01/3/2021, xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm

 •   21/01/2021 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Văn bản - Chính sách có hiệu lực từ ngày 01-01-2021

Văn bản - Chính sách có hiệu lực từ ngày 01-01-2021

 •   21/01/2021 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01-01-2021, nhiều văn bản, chính sách mới có nội dung liên quan thiết thực đến người dân có hiệu lực thi hành, như: tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép, kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp… Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật xin giới thiệu một số nội dung:
Bảo hiểm không bồi thường cho bên thứ 3 nếu lái xe có nồng độ cồn

Bảo hiểm không bồi thường cho bên thứ 3 nếu lái xe có nồng độ cồn

 •   21/01/2021 01:46:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với bên thứ 3 trong các trường hợp sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021

 •   20/01/2021 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương của Ủy ban nhân dân tỉnh

 •   20/01/2021 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Ngày20/01/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong công thức xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

 •   18/01/2021 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.
Nghị định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nghị định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

 •   18/01/2021 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Tam Đường tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới

Tam Đường tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới

 •   18/01/2021 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15/01/2021, UBND huyện Tam Đường tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản Luật tại Kỳ họp thứ 8,9 Quốc hội Khóa XIV thông qua. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo và công chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng - Thống kê và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn với tổng số 235 người tham gia.
Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

 •   15/01/2021 02:09:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021 và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngày 12/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các tin khác

Trợ giúp pháp lý
Bộ pháp điển
Dự thảo văn bản
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay6,544
 • Tháng hiện tại287,838
 • Tổng lượt truy cập2,714,376
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down