Thứ ba, 03/10/2023, 22:14

Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính

 •   26/09/2023 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-VPCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính.
Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

 •   26/09/2023 11:16:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

 •   24/08/2023 10:18:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hoạt động “tín dụng đen”

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hoạt động “tín dụng đen”

 •   18/09/2023 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3517/UBND- TH về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hoạt động “tín dụng đen”.
Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 •   15/09/2023 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030

 •   15/09/2023 05:19:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1056/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030”.
Từ ngày 15/8/ 2023 thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước

Từ ngày 15/8/ 2023 thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước

 •   15/08/2023 04:05:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/8/2023 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.
Bộ Tư pháp ban hành Thể lệ Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Bộ Tư pháp ban hành Thể lệ Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

 •   01/08/2023 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 791/QĐ-HĐPH ngày 24/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (sau đây gọi là Hội thi) và Quyết định số 1159/QĐ-HĐPH ngày 27/6/2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi, ngày 28/7/2023, Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi số 3289/TL-BTC.
Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng

Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng

 •   15/09/2023 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 139/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 •   11/08/2023 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08 tháng 8 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

 •   05/09/2023 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Một số chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2023

Một số chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2023

 •   30/08/2023 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Từ tháng 9, nhiều chính sách quan trọng liên quan đến cán bộ, công chức nhà nước hay lĩnh vực ngân hàng, giao thông sẽ hiệu lực.
Công điện tăng cường các biện pháp bảo đảm phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (Mùng 2 tháng 9) và Tháng cao điểm an toàn giao thông

Công điện tăng cường các biện pháp bảo đảm phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (Mùng 2 tháng 9) và Tháng cao điểm an toàn giao thông

 •   28/08/2023 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND Tăng cường các biện pháp bảo đảm phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (Mùng 2 tháng 9) và Tháng cao điểm an toàn giao thông
Quyết định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Quyết định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

 •   28/08/2023 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam

Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam

 •   25/08/2023 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26/8/2023, Sở Tư pháp phối hợp với huyện Mường Tè tổ chức hội nghị kỷ niệm gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Trần Đức Hiển - Phó bí thư thường trực huyện Mường Tè, đồng chí Kiều Hải Nam - Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Phó giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện Trưởng phó, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Tập thể Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và một số công chức Tư pháp Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất

 •   25/08/2023 12:11:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 13/BCHPCTT
Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

 •   24/08/2023 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3189/KH-UBND Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) trên địa bàn tỉnh Lai Châunăm 2023
Đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

 •   24/08/2023 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3209/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Thông báo số 335/TB-VPCP ngày 18/8/2023 của Văn phòng Chính phủ
Tăng cường công tác phòng, chống, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác phòng, chống, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh

 •   24/08/2023 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3159/UBND- TH V/v tăng cường công tác phòng, chống, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down