Thứ bảy, 01/04/2023, 12:14

Quy định mới

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam  

 •   31/03/2023 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07 tháng 03 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
chính sách mới

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

 •   01/03/2023 02:48:00 AM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0
Từ tháng 3/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như bỏ tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học với chấp hành viên; tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động; triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam…
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 •   21/03/2022 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 1434
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25 tháng 2 năm 2022, Tỉnh Uỷ Lai Châu ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh

 •   23/08/2021 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 452
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh
Triển khai, thực hiện các Nghị định của Chính phủ

Triển khai, thực hiện các Nghị định của Chính phủ

 •   04/05/2021 03:21:00 AM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ gồm: Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Chính phủ ban hành Nghị định mới hướng dẫn bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Chính phủ ban hành Nghị định mới hướng dẫn bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

 •   22/03/2021 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP về việc quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

 •   14/03/2021 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 1259
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
18 thông tin về nhân thân được cập nhật vào CSDLQG về dân cư từ 01/7/2021

18 thông tin về nhân thân được cập nhật vào CSDLQG về dân cư từ 01/7/2021

 •   10/03/2021 08:13:00 PM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0
Luật Cư trú 2020 ban hành ngày 13/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, đã sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin nhân thân của người dân sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cụ thể bao gồm:
Bộ Tư pháp quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

Bộ Tư pháp quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

 •   08/03/2021 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/02/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng với một số nội dung cụ thể như sau:
Phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ 2 triệu đồng/vụ

Phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ 2 triệu đồng/vụ

 •   04/03/2021 08:04:00 PM
 •   Đã xem: 462
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021

 •   03/03/2021 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy định mới về giao khu vực biển; điều chỉnh hệ số lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021.
Nghị định mới xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Nghị định mới xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

 •   02/03/2021 01:37:00 AM
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi.
Giảm thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm

Giảm thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm

 •   28/02/2021 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính - đánh dấu một bước phát triển mới trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính - đánh dấu một bước phát triển mới trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung

 •   28/02/2021 08:32:00 PM
 •   Đã xem: 387
 •   Phản hồi: 0
Tại Kỳ họp thứ 10, ngày 13/11/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật số 67/2020/QH14 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Theo đó, nhiều nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) như: Mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng và điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính… đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng bảo đảm thể chế kịp thời, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính cơ bản khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
Công chứng viên chỉ được ký văn bản công chứng sau khi được Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Công chứng viên chỉ được ký văn bản công chứng sau khi được Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

 •   25/02/2021 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 791
 •   Phản hồi: 0
Đó là một trong những nội dung của Thông tư 01/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 03/02/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.
Từ 20/3/2021, giáo viên mầm non được tăng lương và xếp hạng mới thế nào?

Từ 20/3/2021, giáo viên mầm non được tăng lương và xếp hạng mới thế nào?

 •   23/02/2021 10:44:00 PM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Theo đó, giáo viên mầm non sẽ được phân hạng mới và thay đổi về hệ số lương.
Hướng dẫn thu phí cách ly y tế tập trung theo Nghị quyết 16

Hướng dẫn thu phí cách ly y tế tập trung theo Nghị quyết 16

 •   21/02/2021 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 510
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết 16 của Chính phủ đã quy định chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.
03 cách cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

03 cách cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

 •   21/02/2021 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/02/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 377/TCT-DNNCN về đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down