Thứ tư, 21/02/2024, 22:01

Tin tức - Sự kiện

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcvà triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcvà triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

 •   30/01/2024 08:06:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 396/UBND-TH V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh,

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh,

 •   22/01/2024 04:11:00 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Năm 2023, Kết quả công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả khích lệ trên các mặt công tác, trong đó cho thấy kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cũng như công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của tỉnh đã đạt được các kết quả nổi bật, đồng bộ trong các hoạt động công tác góp phần quan trọng vào sự nghiệp công tác tư pháp nói riêng và trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL chất lượng ngày càng nâng lên, đi vào nề nếp, đúng trình tự, có tính khả thi cao. Trong năm 2023 Sở đã thẩm định 67 dự thảo văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trên tổng số 62 văn bản được HĐND, UBND tỉnh ban hành (so với năm 2022 giảm 28%) tự kiểm theo quy định Quyết định do UBND tỉnh ban hành là 39/39 văn bản đạt 100%; kiểm tra 16/16 văn bản do HĐND, UBND huyện ban hành và gửi đến, đạt 100%; giúp UBND tỉnh thực hiện rà soát theo thường xuyên, định kỳ hàng quý và rà soát theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực.
Công tác PBGDPL ngành Tư pháp Lai Châu đảm bảo đúng định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia.

Công tác PBGDPL ngành Tư pháp Lai Châu đảm bảo đúng định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia.

 •   22/01/2024 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, ngày 14/10/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đến ngày 30/6/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 749 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Khó khăn, vướng mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả nhóm liên thông TTHC (đối với 02 nhóm TTHC; Đăng ký khai sinh -đăng ký thường trú -cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử -xóa đăng ký thường trú -trợ cấp mai táng phí)

Khó khăn, vướng mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả nhóm liên thông TTHC (đối với 02 nhóm TTHC; Đăng ký khai sinh -đăng ký thường trú -cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử -xóa đăng ký thường trú -trợ cấp mai táng phí)

 •   22/01/2024 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả khích lệ trên các mặt công tác như công tác Xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hành chính và bổ trợ tư pháp... Đặc biệt là công tác hành chính và Bổ trợ tư pháp đã tham mưu lãnh đạo sở thực hiện các hoạt động hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với lĩnh vực hành chính, bổ trợ tư pháp và đã đạt được một số kết quả nổi bật như: triển khai thành công liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho 9.375 trường hợp; đăng ký khai tử cho 2.131 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 3.347 trường hợp; UBND cấp xã, phòng Tư pháp cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính là 218.169 bản; chứng thực chữ ký trong văn bản, giấy tờ là 5.142 việc; chứng thực chữ ký người dịch là 209 việc; chứng thực hợp đồng giao dịch là 5.691 việc; tiếp nhận 2.238 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của các cá nhân, tổ chức, 100% các hồ sơ được giải quyết đúng hạn; công tác bồi thường, công tác nuôi con nuôi, công tác công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, luật sư-tư vấn pháp luật, ...ngày càng được nâng cao
Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

 •   21/01/2024 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09 tháng 1 năm 2024, Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

 •   21/01/2024 10:50:00 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16 tháng 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 194/UBND-VX về việc Tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030

 •   19/01/2024 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2024 phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030”.
Sở Tư pháp Lai Châu triển khai công tác tư pháp năm 2024

Sở Tư pháp Lai Châu triển khai công tác tư pháp năm 2024

 •   16/01/2024 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày (16/1),Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024. Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Tiếp tục chủ động, tích cực, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Tiếp tục chủ động, tích cực, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

 •   11/01/2024 02:47:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2023.
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

 •   10/01/2024 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 10/1/2024, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 124/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW

Cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW

 •   02/01/2024 08:42:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/7/2024, theo Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.
Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ tổ chức xét xử lưu động vụ án hình sự tại xã Nậm Xe

Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ tổ chức xét xử lưu động vụ án hình sự tại xã Nậm Xe

 •   01/01/2024 07:55:00 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhân thức pháp luật của bà con nhân dân trên địa bàn huyện Phong Thổ, góp phần đem lại hiệu quả tốt trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2023, vừa qua Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ đã phối hợp với Chính quyền địa phương xã Nậm Xe tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự, qua hoạt động xét xử kết hợp với tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật đến với nhân dân. Qua nghiên cứu tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện Phong Thổ thời gian qua xác định tội phạm liên quan đến bảo vệ trật tự quản lý kinh tế trong khai thác bảo vệ rừng và lâm sản, bảo vệ môi trường có chiều hướng gia tăng. Vụ án Lý Văn Thắng, sinh năm 1992 trú tại bản Nậm Xe, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cùng đồng bọn phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo quy định tại Điều 232 Bộ luật hình sự là một điển hình, chính vì vậy liên ngành đã xác định đưa vụ án trên ra xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra tội phạm để kết hợp hoạt động xét xử với hoạt động tuyên truyền, phố biến pháp luật.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

 •   03/01/2024 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03 tháng 1 năm 2023, Sở thông tin và truyền thông ban hành Công văn số 18/STTTT-BCVTCNTT V/v Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
10 sự kiện nổi bật năm 2023 của ngành Tư pháp

10 sự kiện nổi bật năm 2023 của ngành Tư pháp

 •   03/01/2024 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3076/QĐ-BTP ngày 29/12/2023 Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2023 của ngành Tư pháp
Chỉ thị Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Chỉ thị Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

 •   02/01/2024 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Năm 2023, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, cùng với sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiều kết quả quan trọng khác trên các lĩnh vực; văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng.
tải xuống

Quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới

 •   01/01/2024 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/12/2023, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BGTVT về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới.
Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

 •   01/01/2024 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công

 •   27/12/2023 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay (28/12), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023. Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lai Châu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Bộ Tư pháp: Tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ

 •   25/12/2023 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Chiều nay (25/12), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024, định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ (2021 - 2026). Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down