Thứ bảy, 20/07/2024, 00:27
hoagiaiocoso

Quy định mới

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

 •   21/08/2023 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09 tháng 08 năm 2023, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Từ 01/7/2023 thực hiện liên thông điện tử đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ quốc gia

Từ 01/7/2023 thực hiện liên thông điện tử đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ quốc gia

 •   20/06/2023 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 820
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/6/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 976/QĐ-BHXH về Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023

Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023

 •   20/06/2023 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 620
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 quy định về tinh giãn biên chế. Theo đó tại Điều 2 của 29/2023/NĐ-CP quy định các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế gồm:
Tăng số lượng công chức cấp xã từ ngày 01/8/2023

Tăng số lượng công chức cấp xã từ ngày 01/8/2023

 •   20/06/2023 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/6/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Bãi bỏ một số văn bản QPPL, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bãi bỏ một số văn bản QPPL, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 •   20/06/2023 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 38/2023/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Quy định chi tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách nhà nước

Quy định chi tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách nhà nước

 •   05/04/2023 12:12:00 AM
 •   Đã xem: 1073
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30 tháng 03 năm 2023, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BGTVT quy định chi tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
Quá thời hạn chưa nộp phạt hành chính phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Quá thời hạn chưa nộp phạt hành chính phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

 •   22/03/2023 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 778
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trứ số tiền nộp phạt chệnh lệch, biên lại thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lượng xử phạt vi phạm hành chính
Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

 •   31/03/2023 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 1229
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Bộ xây dựng đã ký ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.
Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 •   31/03/2023 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 1184
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07 tháng 03 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
chính sách mới

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

 •   01/03/2023 02:48:00 AM
 •   Đã xem: 2588
 •   Phản hồi: 0
Từ tháng 3/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như bỏ tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học với chấp hành viên; tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động; triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam…
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 •   21/03/2022 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 2222
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25 tháng 2 năm 2022, Tỉnh Uỷ Lai Châu ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh

 •   23/08/2021 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 981
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh
Triển khai, thực hiện các Nghị định của Chính phủ

Triển khai, thực hiện các Nghị định của Chính phủ

 •   04/05/2021 03:21:00 AM
 •   Đã xem: 1377
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ gồm: Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Chính phủ ban hành Nghị định mới hướng dẫn bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Chính phủ ban hành Nghị định mới hướng dẫn bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

 •   22/03/2021 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 853
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP về việc quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

 •   14/03/2021 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 2348
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
18 thông tin về nhân thân được cập nhật vào CSDLQG về dân cư từ 01/7/2021

18 thông tin về nhân thân được cập nhật vào CSDLQG về dân cư từ 01/7/2021

 •   10/03/2021 08:13:00 PM
 •   Đã xem: 814
 •   Phản hồi: 0
Luật Cư trú 2020 ban hành ngày 13/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, đã sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin nhân thân của người dân sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cụ thể bao gồm:
Bộ Tư pháp quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

Bộ Tư pháp quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

 •   08/03/2021 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 717
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/02/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng với một số nội dung cụ thể như sau:
Phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ 2 triệu đồng/vụ

Phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ 2 triệu đồng/vụ

 •   04/03/2021 08:04:00 PM
 •   Đã xem: 810
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down