Thứ hai, 22/04/2024, 11:40
hoagiaiocoso

Chủ trương - Chính sách

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày “Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2021

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày “Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2021

 •   03/06/2021 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 697
 •   Phản hồi: 0
Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6); ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6) với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tệ nạn ma túy tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, ngày 03/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1543/KH-UBND về Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày “Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2021.
Công bố Danh mục thủ tục chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu

Công bố Danh mục thủ tục chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu

 •   26/05/2021 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 560
 •   Phản hồi: 0
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước, ngày 26/5/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND công bố 148 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Bảo Hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.
Triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

 •   07/05/2021 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 875
 •   Phản hồi: 0
Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp Nhân dân; kịp thời làm rõ và khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, giảm nguy cơ mua bán người; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   01/02/2021 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 331
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Lai Châu
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

 •   25/01/2021 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 724
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/01/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Mục tiêu của Kế hoạch tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2021 đã đề ra tạiKế hoạch số 304/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019, Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 và năm 2020 của Chính phủ.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

 •   25/01/2021 03:10:00 AM
 •   Đã xem: 647
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá.

 •   30/10/2019 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 780
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá.Theo đó, các điều kiện gồm:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down