Thứ sáu, 19/04/2024, 08:59
hoagiaiocoso

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh

Định hướng dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2024

Định hướng dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2024

 •   29/02/2024 08:59:00 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/02/2024 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 06/HĐPH-STP về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2024
02 Luật được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc hội khóa XV

02 Luật được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc hội khóa XV

 •   19/02/2024 02:56:00 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Tại kỳ họp bất thường lần thứ V Quốc hội khóa XV đã thông qua 02 Luật: Luật Đất đai( sửa đổi) và Luật các tổ chức tín dụng(sửa đổi)
Kiểm sát việc bàn giao tài sản tại huyện Tam Đường

Kiểm sát việc bàn giao tài sản tại huyện Tam Đường

 •   31/01/2024 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 46/QĐ-CTHADS ngày 30/10/2023 của Cục THADS tỉnh Lai Châu về việc cho thi hành án đối với Bản án số 03/2023/DS-ST ngày 31/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định buộc hộ gia đình ông Hoàng Xuân Quý và bà Phủ Thị Lìn trả lại diện tích đất đã lấn chiếm là 1.586,5m2 tại địa chỉ Bản 46, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 020580 cấp ngày 18/10/2013 do UBND huyện Tam Đường và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX442570, cấp ngày 17/6/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp) cho hộ gia đình ông Phạm Hồng Đức và bà Vũ Thị Lợi, địa chỉ bản 46, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.Ngày 26/01/2024, tại bản 46, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc bàn giao tài sản theo Quyết định thi hành án đối với Bản án số 03/DS-ST ngày 31/7/2023 đã có hiệu lực pháp luật thi hành.
Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 •   26/01/2024 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
07 luật được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XV

07 luật được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XV

 •   26/01/2024 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua 07 luật gồm Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi).
Quyết định kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu năm 2024

Quyết định kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu năm 2024

 •   05/01/2024 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05 tháng 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sô 14/QĐ-UBND quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu
Viện kiểm sát Than Uyên tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em tại Trường học

Viện kiểm sát Than Uyên tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em tại Trường học

 •   24/10/2023 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Sáng 23/10, Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu phối hợp với Ban Giám hiệu Trường tiểu học thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên tổ chức buổi hoạt động dưới cờ “Tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em” cho hơn 920 học sinh của Trường tiểu học thị trấn Than Uyên.
Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   12/10/2023 12:10:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3098/KH-UBND về Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức tuyên truyền tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu năm 2023

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức tuyên truyền tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu năm 2023

 •   02/10/2023 12:12:00 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu; Giúp phạm nhân nâng cao nhận thức và tuân thủ theo quy định pháp luật; Khuyến khích các phạm nhân đang cải tạo, chấp hành án có tư tưởng, ý thức học tập, rèn luyện, cải tạo tốt sớm trở về gia đình, hoà nhập với cộng đồng.
Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL

 •   31/07/2023 11:34:00 AM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28 tháng năm 2023, Cục Phổ biến giáo dục pháp luật đã ban hành văn bản số 340/PBGDPL-TTPB V/v đăng tải Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL
08 Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

08 Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

 •   31/07/2023 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV họp từ ngày 22/5/2023 đến ngày 24/6/2023 đã thông qua 08 luật sau đây:
Công văn hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Công văn hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

 •   26/06/2023 11:40:00 AM
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Ngày 26 tháng 6 năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 853/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Công văn sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Công văn sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 •   01/06/2023 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Ngày31/5/2023, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành công văn số 16/HĐPH-STP về việc thực hiện báo cáo Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện Sơ kết và báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trước ngày 10 tháng 6 năm 2023.
Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức các hoạt động tháng thanh niên

Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức các hoạt động tháng thanh niên

 •   23/03/2023 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023), Chi đoàn VKSND tỉnh Lai Châu đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, để các đoàn viên thanh niên được thể hiện vai trò trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển đất nước và xã hội. Các hoạt động của Chi đoàn là thiết thực gắn với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

 •   28/02/2023 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 1114
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/02/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu.
07 Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4

07 Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4

 •   30/01/2023 05:52:00 AM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 Luật (gồm: Luật dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở); 01 Luật được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai ( Luật khám chữa bệnh sửa đổi)
Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp

Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp

 •   18/10/2022 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 660
 •   Phản hồi: 0
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp là hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục mà người tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật) trực tiếp nói với người nghe về một, một số nội dung pháp luật (quy phạm, chế định, văn bản pháp luật) nào đó. Mục đích của tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp là chuyển tải tới người nghe những kiến thức pháp luật, giúp họ nâng cao nhận thức, niềm tin về pháp luật, ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật.
Tăng cường phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Tăng cường phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

 •   27/07/2022 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 1116
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/7/2022, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 15/STP-HĐPH để chỉ đạo quán triệt, triển khai, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3( Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down