Thứ sáu, 19/04/2024, 08:18
hoagiaiocoso

Định hướng dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2024

Thứ năm - 29/02/2024 01:59 307 0
Ngày 29/02/2024 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 06/HĐPH-STP về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2024
Định hướng dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2024
Tiếp tục tuyên truyền tình hình và kết quả triển khai các Chương  trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng (khóa XIII), các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIV, của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng,... góp phần tích cực đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024.Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trọng tâm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đấu tranh, phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”; tuyên truyền Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giữ gìn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc; tuyên truyền các điểm nhóm tôn giáo, chức sắc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo tuân thủ đúng pháp luật... Tiếp tục tuyên truyền quán triệt, triển khai mạnh mẽ, sâu rộng Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trọng tâm là phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số.
Tuyên truyền Chỉ thị số 477/CT-UBND, ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, của tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp; phòng, chống cúm gia cầm lây sang người và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn...Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu niên vụ 2023-2024; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia... 
          Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của học sinh trong toàn tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với không gian mạng, kịp thời ngăn chặn, bóc gõ, xoá bỏ các thông tin tác động tiêu cực đến học sinh, nhất là nội dung thiếu chuẩn mực, cổ xúy cho vi phạm, đua xe, lạng lách, đánh võng; phối hợp với lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và tại cộng đồng dân cư, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, công tác cải cách tư pháp; kết quả nổi bật triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...
Đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down