Thứ hai, 29/05/2023, 18:32

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh

Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

 •   28/02/2023 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 831
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/02/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu.
07 Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4

07 Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4

 •   29/01/2023 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 Luật (gồm: Luật dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở); 01 Luật được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai ( Luật khám chữa bệnh sửa đổi)
Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp

Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp

 •   18/10/2022 03:21:00 AM
 •   Đã xem: 344
 •   Phản hồi: 0
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp là hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục mà người tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật) trực tiếp nói với người nghe về một, một số nội dung pháp luật (quy phạm, chế định, văn bản pháp luật) nào đó. Mục đích của tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp là chuyển tải tới người nghe những kiến thức pháp luật, giúp họ nâng cao nhận thức, niềm tin về pháp luật, ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật.
Tăng cường phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Tăng cường phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

 •   27/07/2022 03:50:00 AM
 •   Đã xem: 962
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/7/2022, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 15/STP-HĐPH để chỉ đạo quán triệt, triển khai, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3( Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ)
05 Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

05 Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

 •   14/07/2022 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 688
 •   Phản hồi: 0
Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua năm dự án luật gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT); Luật Điện ảnh; Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) với nhiều quy định mới.
Định hướng dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2022

Định hướng dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2022

 •   27/06/2022 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/6/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 12/HĐPH-STP về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2022.
Định hướng dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2022

Định hướng dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2022

 •   26/05/2022 11:55:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/5/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 08/HĐPH-STP về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2022.
Công văn hướng dẫn tổng kết thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Công văn hướng dẫn tổng kết thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

 •   20/06/2022 11:39:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1196 /QĐ-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 1813/UBND-TH ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày 20/6/2022 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 734/STP-PBGDPL v/v hướng dẫn tổng kết thực hiện Luật PBGDPL
Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2022

Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2022

 •   26/04/2022 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 749
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 06/HĐPH-STP về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2022.
Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Lai Châu: 1.500 đại biểu dự Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

 •   25/03/2022 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 472
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị được UBND tỉnh Lai Châu tổ chức sáng nay (26/3) bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh tới điểm cầu các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

 •   25/02/2022 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25 tháng 02 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định số 263/QĐ-UBND về việc Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đối với 63 ông( bà) thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
Một số Luật sửa đổi, bổ sung được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất

Một số Luật sửa đổi, bổ sung được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất

 •   10/02/2022 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 567
 •   Phản hồi: 0
Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật)
Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2022

Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2022

 •   29/12/2021 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 661
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/12/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 22/HĐPH-STP về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2022.
Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

 •   29/12/2021 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 495
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/12/2021, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐPH về phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu. Quyết định này thay thế Quyết định số 15/QĐ-HĐPH ngày 09/9/2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL.
TRƯỜNG THPT QUYẾT THẮNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2021

TRƯỜNG THPT QUYẾT THẮNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2021

 •   08/11/2021 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 516
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 2041/KH-SGDĐT ngày 29/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Sáng ngày 4/10/2021 Trường THPT Quyết Thắng đã phối hợp cùng Công an Thành phố Lai Châu tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật với các nội dung: An toàn giao thông; Ma tuý học đường; Bạo lực học đường; An ninh mạng cho toàn thể học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Nội dung, cách thức tuyên truyền đều được đổi mới theo hướng ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, sát thực và sinh động. Việc đa dạng hình thức, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giúp học sinh tiếp cận pháp luật toàn diện hơn để từ đó thực hiện tốt các quy định của pháp luật.
Trường THPT Mường Kim hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam09/11/2021

Trường THPT Mường Kim hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam09/11/2021

 •   08/11/2021 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 503
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch số 2978/KH – UBND, ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Kế hoạch 2041/KH-SGDĐT ngày 29/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.Ngày 9/11/2021, Ban thường trực phổ biến giáo dục pháp luật Trường THPT Mường Kim đã tổ chức ngày hội Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11” năm 2021.
Công văn Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Công văn Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

 •   10/11/2021 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/11/2021, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành công văn số 19/HĐPH-STP về việc đề nghị thực hiện báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện tổng kết và báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trước ngày 30 tháng 11 năm 2021.
Tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   06/10/2021 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 575
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Công văn số 16/HĐPH-STP về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down