Thứ hai, 15/04/2024, 08:38
hoagiaiocoso

Giới thiệu nội dung văn bản mới

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024.

 •   01/03/2024 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Quy định mới về các cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Thanh tra Sở, từ ngày 1/3 tăng trần giá vé máy bay nội địa, chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024

 •   31/01/2024 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Mức thu phí sử dụng đường bộ mới áp dụng từ 1/2/2024; các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa; quy định về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/02/2024;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

 •   01/11/2023 12:01:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023; quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công; quy định mới về mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

 •   31/07/2023 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; quy định mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024

 •   31/12/2023 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

 •   27/04/2023 11:48:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Công trình condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên; quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT; chi mua tin trong xử phạt vi phạm hành chính tối đa 50 triệu đồng/vụ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

 •   30/09/2023 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi; bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tối đa 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023.
Một số chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2023

Một số chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2023

 •   30/08/2023 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Từ tháng 9, nhiều chính sách quan trọng liên quan đến cán bộ, công chức nhà nước hay lĩnh vực ngân hàng, giao thông sẽ hiệu lực.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

 •   30/07/2023 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Những chính sách như: Tăng phí sát hạch bằng lái xe; Sửa quy định về nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền; Quy định điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh; Sửa quy định đối với cổ đông sáng lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng... sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 8/2023.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7

 •   01/07/2023 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023; Sửa đổi 23 biểu mẫu trong đăng ký hộ kinh doanh;… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 7/2023.
Một số chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2023

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2023

 •   01/06/2023 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Tháng 6/2023 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có những chính sách liên quan đến công chức, viên chức; về quy định không được sử dụng hình bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp...
Một số chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4/2023

Một số chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4/2023

 •   31/03/2023 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 1055
 •   Phản hồi: 0
Từ tháng 4/2023, nhiều chính sách như hướng dẫn việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, kiểm định chất lượng đầu vào công chức, đấu thầu thuốc,... sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.
chính sách mới

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

 •   01/03/2023 02:48:00 AM
 •   Đã xem: 1831
 •   Phản hồi: 0
Từ tháng 3/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như bỏ tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học với chấp hành viên; tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động; triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam…
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023

 •   29/01/2023 10:15:00 PM
 •   Đã xem: 1611
 •   Phản hồi: 0
Quy định về các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài... sẽ có hiệu lực trong tháng 2/2023.
4 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023

4 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023

 •   28/12/2022 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 1/1/2023, bốn luật có hiệu lực gồm: Luật Điện ảnh; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Chính sách mới, nổi bật có hiệu lực trong tháng 12/2022

Chính sách mới, nổi bật có hiệu lực trong tháng 12/2022

 •   29/11/2022 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Thay đổi cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 12/2022.
Những chính sách mới, nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2022

Những chính sách mới, nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2022

 •   30/10/2022 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 1015
 •   Phản hồi: 0
Trong tháng 11, nhiều Nghị định mới liên quan đến quy định cơ cấu, tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có hiệu lực, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

 •   28/09/2022 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0
Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử; Không còn giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; Sáp nhập nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022.
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

 •   28/08/2022 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 1101
 •   Phản hồi: 0
Ghi âm, ghi hình trái phép tại phiên tòa bị phạt đến 15 triệu đồng; Cấm dùng xe Limousine được cải tạo từ xe 16 chỗ để chở khách… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2022.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down