Thứ sáu, 12/04/2024, 19:54
hoagiaiocoso

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023.

Thứ hai - 09/01/2023 20:49 2.042 0
Nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, ngày 09 tháng 1 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023.
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023.
- Đối tượng tuyên truyền chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức; người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ sau:
a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về cải cách hành chính. Tuyên truyền định hướng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 và tình hình triển khai, kết quả thực hiện đã đạt được.
b) Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính….
c) Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ở từng cấp, từng lĩnh vực. Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính.
d) Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.
e) Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
g) Tuyên truyền sáng kiến, giải pháp mới, các mô hình thí điểm trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính; các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính tại sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp và cả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp của công tác cải cách hành chính.
h) Tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn, truy cập về TTHC qua mạng internet, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với công dân, tổ chức.
i) Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân, tổ chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình cải cách hành chính.
3. Hình thức tuyên truyền
Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, lý luận chính trị,...Tuyên truyền qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp định kỳ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh ở cơ sở, qua cuộc họp ở thôn, bản... Đăng tải tin bài về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin cải cách hành chính, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down