Thứ năm, 06/10/2022, 20:16

Quy định mới

Từ 01/01/2021, Người lao động có thể mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau

Từ 01/01/2021, Người lao động có thể mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau

 •   10/11/2020 07:53:00 PM
 •   Đã xem: 614
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì khi NLĐ mắc các lỗi sau đây, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc kỷ luật sa thải đối với NLĐ:
Bỏ quy định khi khen thưởng phải có tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bỏ quy định khi khen thưởng phải có tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 •   10/11/2020 07:49:00 PM
 •   Đã xem: 382
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/11/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng.
Quy định xử lý đối với trường hợp chết trước khi thi hành án tử hình

Quy định xử lý đối với trường hợp chết trước khi thi hành án tử hình

 •   05/11/2020 08:13:00 PM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   05/11/2020 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   03/11/2020 08:22:00 PM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 •   01/11/2020 07:42:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn

Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn

 •   30/10/2020 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0
“Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn” là một trong những nội dung chủ yếu được xác định trong Kế hoạch số 2448/KH-UBND ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
Có 03 hình thức hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2021

Có 03 hình thức hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2021

 •   29/10/2020 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Người giải quyết khiếu nại có thể bị cách chức

Người giải quyết khiếu nại có thể bị cách chức

 •   28/10/2020 04:59:00 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011.
Những đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn?

Những đối tượng nào bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn?

 •   27/10/2020 02:42:00 AM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn đã quy định cụ thể về các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Thủ tục đăng ký giám hộ

Thủ tục đăng ký giám hộ

 •   26/10/2020 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/9/2020 Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1872/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch
Thêm đối tượng được nhận tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19

Thêm đối tượng được nhận tiền mặt do ảnh hưởng Covid-19

 •   21/10/2020 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 575
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Không được trả thù, trù dập người tố cáo làm việc theo hợp đồng lao động

Không được trả thù, trù dập người tố cáo làm việc theo hợp đồng lao động

 •   20/10/2020 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 435
 •   Phản hồi: 0
Đây là nội dung mới được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động ngày 15/10/2020.
Nghị định số 121/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệ

Nghị định số 121/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệ

 •   18/10/2020 11:30:00 PM
 •   Đã xem: 480
 •   Phản hồi: 0
Ngày 9/10, Chính phủ vừa đã hành Nghị định số 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 9/10/2020.
Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong thực thi pháp luật

Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong thực thi pháp luật

 •   11/10/2020 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 511
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/10/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1521/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
Chồng ép vợ cố sinh thêm con trai, bị phạt đến 10 triệu đồng

Chồng ép vợ cố sinh thêm con trai, bị phạt đến 10 triệu đồng

 •   01/10/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 913
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Chính phủ ban hành ngày 28/9/2020. Trong đó có nhiều quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về dân số.Theo đó, Điều 101 Nghị định 117 đã quy định mức phạt tiền đối với các hành vi ép buộc người khác mang thai, sinh thêm con cụ thể như sau:
Từ 15/11/2020, lôi kéo người khác uống rượu bia, phạt đến 1 triệu đồng

Từ 15/11/2020, lôi kéo người khác uống rượu bia, phạt đến 1 triệu đồng

 •   01/10/2020 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng, bố trí cán bộ, công chứ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng, bố trí cán bộ, công chứ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 •   29/09/2020 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao số lượng, bố trí cán bộ, công chứ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các tin khác

Danh mục
Dự thảo văn bản
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay2,739
 • Tháng hiện tại18,084
 • Tháng trước88,645
 • Tổng lượt truy cập1,164,058
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down