Chủ nhật, 19/05/2024, 01:11
hoagiaiocoso

Kết quả thực hiện chỉ thị 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thứ ba - 01/12/2020 20:58 660 0
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia và phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, dần khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Kết quả thực hiện chỉ thị 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019  của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục phát huy vai trò và khả năng của Hội Luật gia trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 để cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ; phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhằm triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg, Hội Luật gia tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh tập trung đẩy mạnh việc quán triệt các nội dung Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2013 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW và Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 17/07/2018 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019; Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 04/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh…đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương.
Hoạt động của Hội Luật gia luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội Luật gia và các Chi hội Luật gia trực thuộc. Công tác phát triển hội viên tiếp tục được quan tâm chú trọng, đội ngũ cán bộ hội được tăng thêm về số lượng và chất lượng. Nhiều tổ chức hội có số lượng hội viên đông đảo, trong đó có nhiều hội viên mới được kết nạp, năm 2020 kết nạp thêm 330 hội viên  nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên lên 3.567 hội viên. Hội đã tập hợp ngày càng nhiều luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan nhà nước, những người hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật tham gia tổ chức hội..
Trong năm 2020, các cấp Hội đã tham gia ý kiến vào 18 dự án Luật với 390 hội viên tham gia, đồng thời tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp với 2.456 hội viên tham gia. Thẩm định  139  dự thảo văn bản, kiểm tra 18 văn bản  quy phạm  pháp  luật  do  UBND  tỉnh,  huyện ban hành, điển hình là Chi hội luật gia Ban Nội chính tỉnh; Chi hội luật gia Sở Tư pháp
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Hội Luật gia nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Hội Luật gia các cấp đã chủ động tuyên truyền, PBGDPL, đổi mới nội dung và hình thức ngày càng phong phú, đa dạng góp phần kịp thời phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tổ chức và cá nhân trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước kết quả đã tuyên truyền được 4.070 cuộc cho 164.578 lượt người.
Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được xác định là những hoạt động cơ bản, thường xuyên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia và phù hợp với chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước. Hội Luật gia các cấp và Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức tư vấn pháp luật trực tiếp, lưu động và qua điện thoại được 1.268 đợt cho 3.868 lượt tổ chức, cá nhân. Nội dung tư vấn liên quan chủ yếu đến các vấn đề đang được người dân quan tâm như: hôn nhân gia đình, chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, chính sách giao đất, giao rừng, chuyển quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, Hội Luật gia các cấp đã phối hợp tham gia tư vấn hỗ trợ giải quyết 7 đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai và chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, hôn nhân gia đình.
Ngoài ra, Hội Luật gia tỉnh và Trung tâm TVPL&TGPL - Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Hội Luật gia huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường, Thanh phố tổ chức: 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Luật gia; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; học tập, quán triệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 cho 72 hội viên luật gia là Uỷ viên ban chấp hành Hội Luật gia huyện và các xã, thị trấn trong huyện. Hội Luật gia các cấp đã phối hợp với các cơ quan và các tổ chức hoà giải ở cơ sở tham gia hướng dẫn, hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở được 316 vụ.
Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TTg đã từng bước nâng cao nhận thức của hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hội Luật gia trong đời sống xã hội; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Hội Luật gia các cấp, công tác phát triển hội viên được quan tâm thực hiện; phương thức hoạt động của các cấp Hội từng bước đổi mới theo hướng trọng tâm, thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

                                                                                                                      Nguyễn Rơn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down