Thứ năm, 18/08/2022, 15:11

Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế, chính sách tập trung đất đai

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế, chính sách tập trung đất đai

 •   16/06/2020 02:42:00 AM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế, chính sách tập trung đất đai
Quyết định Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Quyết định Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

 •   27/05/2020 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27 tháng 5 năm 2020 Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, theo đó chương trình bồi dưỡng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được quy định như sau:
Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

 •   19/05/2020 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐPH về thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu.
Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

 •   19/05/2020 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐPH.
Nguồn Internet

Triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 •   14/05/2020 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai, thực hiện nội dung của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời, ngày 14/5/2020 Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 931/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

 •   07/05/2020 03:25:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lai Châu với mục tiêu phòng, chống và giảm tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ổn định bền vững; Triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng đến các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sản xuất, quản lý, vận chuyển, tiêu thụ nhằm làm giảm nhu cầu sử dụng rượu, bia của người dân trên địa bàn tỉnh.
Công văn đề nghị báo cáo Sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020

Công văn đề nghị báo cáo Sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020

 •   04/05/2020 11:57:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Thường xuyên phối hợp với Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên
Từ 15/4/2020, 8 hành vi bị xử phạt từ 10- 20 triệu đồng khi đăng tải trên mạng xã hội

Từ 15/4/2020, 8 hành vi bị xử phạt từ 10- 20 triệu đồng khi đăng tải trên mạng xã hội

 •   19/04/2020 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 645
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ
Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2021

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2021

 •   16/04/2020 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, ngày 15/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 757/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 – 2021.
Về việc phổ biến thông tin và tham gia, hưởng ứng Cuộc thi GreenTech

Về việc phổ biến thông tin và tham gia, hưởng ứng Cuộc thi GreenTech

 •   09/04/2020 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Cuộc thi GreenTech-sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi toàn quốc
Hướng dẫn xử lý một số hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (bệnh truyền nhiễm nhóm A) trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hướng dẫn xử lý một số hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (bệnh truyền nhiễm nhóm A) trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   06/04/2020 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quyết liệt để chỉ đạo các cấp, các ngành, người dân cả nước phòng, chống dịch với phương châm “chống dịch như chống giặc”. Trong khi toàn xã hội có sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh thì có một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt các quy định của nhà nước; hành vi của họ đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực của nhà nước và của xã hội, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, công ăn việc làm của người lao động trong thời điểm khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và xử lý hình sự trong phòng chống dịch bệnh CoVID-19 tại một số ngành, địa phương cho thấy còn chưa kịp thời, chưa cương quyết.Thực hiện Công văn số 679/UBND-VX ngày 04/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; nhằm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, việc xử lý các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 cần phải được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng mức độ vi phạm sẽ có tác dụng răn đe, giáo dục mọi người tự giác chấp hành các quy định. Sở Tư pháp đã banh hành Công văn số 266/STP-XDKT&THPL ngày 06/4/2020 hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung về xử lý một số hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (bệnh truyền nhiễm nhóm A) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
gửi Gợi ý trả lời Câu hỏi Cuộc thi và lùi thời hạn nhận bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020

gửi Gợi ý trả lời Câu hỏi Cuộc thi và lùi thời hạn nhận bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020

 •   06/04/2020 02:53:00 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 2162/KH-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020; Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ kèm theo bộ Câu hỏi cuộc thi. Để Cuộc thi đạt được hiệu quả, Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai một số nội dung sau:
13 tình huống dễ phát sinh vi phạm và tuỳ từng hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

13 tình huống dễ phát sinh vi phạm và tuỳ từng hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

 •   04/04/2020 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
1. Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng.
2. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng; vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 7 triệu đồng.
MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 •   04/04/2020 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Một số nội dung cụ thể như sau:
Một số quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Một số quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

 •   11/03/2020 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Liên đoàn lao động tỉnh

Liên đoàn lao động tỉnh

 •   07/03/2020 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 •   27/09/2019 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1914/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Danh mục
Dự thảo văn bản
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập13
 • Hôm nay3,547
 • Tháng hiện tại77,844
 • Tháng trước123,835
 • Tổng lượt truy cập1,020,527
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down