Thứ ba, 21/05/2024, 10:25
hoagiaiocoso

Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Thứ ba - 02/02/2021 20:42 1.441 0
Ngày 01/02/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật Hòa giải ở cơ sở; các quy định của pháp luật về xây dựng xã, phường, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021 trên phạm vi thành phố Lai Châu; Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của nhân dân; đổi mới hình thức, phương
pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; đề cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Theo đó, nội dung kế hoạch: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về
PBGDPL và tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý; Tổ chức triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020
của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phục vụ công tác bầu cử; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2020, 2021; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân mới được thông qua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường; Tổ chức thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên. Tổ chức có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Kế hoạch số 1689/KH-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn thành phố; Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.......


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down