Chủ nhật, 19/05/2024, 00:03
hoagiaiocoso

Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

Thứ ba - 19/05/2020 10:34 513 0
Ngày 15/5/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐPH.
Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu
Quy chế này quy định về hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu (Trang TTĐT) và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động Trang TTĐT; áp dụng đối với các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, gửi tin, bài về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trang có có địa chỉ trên Internet là: http://pbgdpl.laichau.gov.vn/
Trang TTĐT cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Cung cấp các loại tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, người dân tra cứu, khai thác và sử dụng; Phản ánh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Thông tin chỉ đạo điều hành về tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Theo Quy chế, các tổ chức, cá nhân khi tham gia quản lý, khai thác Trang TTĐT, nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc quản lý, sử dụng Trang TTĐT nhằm mục đích chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân …
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh, Ban Biên tập Trang TTĐT và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quy chế này; Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và báo cáo kết quả thực hiện./.
Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down