Thứ hai, 22/07/2024, 14:07
hoagiaiocoso

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thứ sáu - 24/09/2021 03:53 371 0
Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND, ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Theo đó, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định tư pháp; bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp ở địa phương; lựa chọn, lập danh sách trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Phối hợp thực hiện củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định tư pháp; bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; lựa chọn, lập danh sách trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp có trách nhiệm:

a) Củng cố, xây dựng, kiện toàn đội ngũ giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp thuộc ngành mình quản lý đảm bảo đáp ứng yêu cầu giám định của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản có liên quan lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp;

c) Định kỳ hàng năm rà soát đội ngũ giám định viên thuộc cơ quan mình quản lý, lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp thuộc một trong những trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản khác có liên quan;

d) Hàng năm tiến hành rà soát, lựa chọn, lập danh sách người giám định theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý;

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lựa chọn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận, ra quyết định hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương;

e) Hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, tổng hợp danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 9 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9 như sau:

“a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp ở địa phương;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 9 như sau:

“b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho giám định viên tư pháp ở địa phương.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Sở Tư pháp chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động giám định tư pháp theo thẩm quyền.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Định kỳ hàng năm, các tổ chức giám định tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý của mình về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp chung).

Việc báo cáo định kỳ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, trường hợp có văn bản mới hướng dẫn thì thực hiện theo hướng dẫn của văn bản mới.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2021.
CHI TIẾT TẠI QUYẾT ĐỊNH 33/2021/QĐ-UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down