Thứ tư, 24/04/2024, 18:44
hoagiaiocoso

Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2001/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chủ nhật - 26/09/2021 22:27 490 0
Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2976/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 25/2001/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021, của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2001/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, bảo đảm tính khả thi.
Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí hoặc các hình thức phù hợp khác về Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành và kết quả triển khai thi hành (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cổng/Trang tin điện tử, Đài Phát thanh, Truyền hình, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; đăng tải tin, bài trên các báo…)  ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; hướng dẫn vận hành, áp dụng phần mềm quản lý, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Đồng thời, kế hoạch đã đưa ra các giải pháp cụ thể :  Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp sẽ tham mưu UBND cùng cấp các giải pháp hỗ trợ địa bàn khó khăn, chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nội dung và nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, tham mưu Chủ tịch UBND các cấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp hàng năm về kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Kế hoạch đã giao cho Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down