Thứ sáu, 12/04/2024, 19:50
hoagiaiocoso

Chiến lược văn hóa đối ngoại giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thứ năm - 21/10/2021 03:59 655 0
Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3384/KH-UBND Thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Chiến lược văn hóa đối ngoại giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại của tỉnh, phát triển toàn diện văn hóa, con người Lai Châu, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhanh và bền vững. Tăng cường giao lưu, sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa tỉnh Lai Châu với các địa phương các nước, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế . Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh đến bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng quan hệ, hợp tác với các địa phương, tổ chức, cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế nhằm thu hút đầutư, thúc đẩy thương mại, du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa tạo động lực để phát triển kinh tế -xã hội, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc tỉnh Lai Châu.
Theo đó, Kế hoạch đã đưa ra các nội dung, biện pháp thực hiện như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóanói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng, các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Tăng cường triển khai Chiến lượcvăn hóa đối ngoại giai đoạn 2021 –2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Hoàn thiện chính sách, pháp luậ tvề văn hóa đối ngoại; Tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trịvăn hóa, quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người Lai Châu ra nước ngoài; Tích cực triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại cấp quốc gia và địa phương tại khu vực biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Bắc Lào thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động giao lưu, giao thương thường xuyên, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau của người dân khu vực biên giới; Chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại;đăng cai, tổ chức các sự kiện quốc tế có quy mô, uy tín; tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa-nghệ thuật chất lượng tại Việt Nam.Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đẩy lùi hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực do mặt trái của toàn cầu hoá về văn hoá; đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu sai trái, xuyên tạc trên lĩnh vực văn hóa,văn nghệ; Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại.
Kế hoạch đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để triển khai thực hiện./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down