Thứ sáu, 19/04/2024, 04:06
hoagiaiocoso

Những kết quả nổi bật ngành Tư pháp Lai Châu năm 2021

Thứ ba - 07/12/2021 04:26 457 0
Năm 2021 là năm Sở Tư pháp Lai Châu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vươn lên đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Sở Tư pháp Lai Châu về nội dung này, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PVLai Châu là tỉnh có nhiều dân tộc anh em, trình độ dân trí và điều kiện kinh tế còn hạn chế; hơn nữa trong năm qua người dân và các tổ chức chính trị, xã hội chịu những tác động không nhỏ do dịch Covid-19. Trong khó khăn ấy, vậy Sở Tư pháp Lai Châu đã làm gì để đạt được hiệu quả cao?

Năm 2021, Ban giám đốc Sở Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu kép là vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả.

Có thể khẳng định, 36 nhiệm vụ công tác của ngành được triển khai linh hoạt, đồng bộ, bám sát chương trình công tác, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu và đạt được nhiều thành tích, nổi bật như: Tập trung thẩm định nhiều văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu để thể chế hóa các chương trình, đề án, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu; công tác rà soát văn bản được đẩy mạnh, đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời nhiều văn bản quy phạm pháp luật có quy định mâu thuẫn, chồng chéo cản trở đến sản xuất, kinh doanh và đến việc thực hiện các chính sách đặc thù của địa phương; công tác theo dõi thi hành pháp luật được chú trọng; trong đó, tập trung kiểm tra, kiến nghị khắc phục sai sót trong công tác xử phạt hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.
 

llolo1 4366
                                                                   Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.


Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và hình thức tuyên truyền, tập trung định hướng vào các chính sách đặc thù của địa phương; tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng bằng ứng dụng công nghệ; thay đổi hoàn toàn nội dung, giao diện trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trang thông tin PBGDPL tỉnh Lai Châu phù hợp với yêu cầu khai thác thông tin, tìm hiểu cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính - bổ trợ tư pháp được tăng cường, đặc biệt đã phát động "chiến dịch" đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi sinh ra do cha mẹ tảo hôn hoặc hôn nhâncận huyết thống được 1.009 trẻ em (đạt 99,6% trẻ em chưa được khai sinh do cha mẹ tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống)…

Công tác Văn phòng, thanh tra, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tổ chức bộ máy đạt nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như Trung tâm Đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Công chứng số 1 đều vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

PVVới những cố gắng ấy, kết quả chính đạt được của ngành Tư pháp Lai Châu năm 2021 đạt như thế nào?

Về công tác chuyên môn đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của ngành. Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đã chủ động tham mưu, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tham gia tiếp công dân và giải quyết được nhiều vụ việc bức xúc kéo dài, vụ kiện hành chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Về cải cách hành chính: Sở Tư pháp tiếp tục đứng thứ 2 trong các cơ quan khối tỉnh Lai Châu, là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong số 3 đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính của tỉnh.

Về thi đua - khen thưởng: Giai đoạn 2016- 2021 Sở Tư pháp vinh dự được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Lai Châu tặng 5 cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối, đặc biệt năm 2021, Sở Tư pháp đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Đây là phần thưởng xứng đáng cho các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Lai Châu đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trong những năm vừa qua.
 

lllkol 2800
              Cảnh quan hội nghị đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.


PVCó thể nói, năm 2021 là năm thành công của ngành tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Như vậy, vậy năm 2022, Sở Tư pháp Lai Châu sẽ tập trung vấn đề gì?

Năm 2022, ngành Tư pháp Lai Châu xác định, bên cạnh việc triển khai toàn diện các mặt của ngành, cần tập trung vào một số nhiệm vụ công tác sau:

Thứ nhất, trong công tác chuyên môn, cần chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn công tác xây dựng dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh theo chương trình công tác năm 2022, đảm bảo đúng trình tự, chất lượng nội dung và tiến độ. Đặc biệt là tiếp tục thể chế hóa một số Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV còn lại gồm 2 Đề án, 2 Nghị quyết, 2 kết luận theo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 vào tháng 11/2021 vừa qua, và các chính sách đặc thù của tỉnh liên quan đến hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật doanh nghiệp và nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kết luận số 80-KL/TW của Bộ chính trị, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó tổ chức 1 số hội nghị toàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ tỉnh đến tận cấp xã để tuyên truyền, phổ biến một số pháp luật về đầu tư, kinh doanh, các chính sách đặc thù của tỉnh để khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội. Tích hợp các nội dung sửa đổi bổ sung 10 luật liên quan đến đầu tư được Quốc hội thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 12/2021, và sẽ mời các chuyên gia của Bộ, Ngành và lãnh đạo tỉnh làm báo cáo viên để tạo sự thống nhất về cách hiểu, cách áp dụng các quy định của pháp luật giữa cơ quan quản lý nhà nước các cấp với cộng đồng doanh nghiệp, nhằm thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh.

Chú trọng triển khai QĐ 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết tình trạng không quốc tịch một số hộ dân trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, khai sinh cho trẻ em sinh ra có yếu tố nước ngoài trên địa bàn huyện Tam Đường và một số địa phương khác. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Thứ hai, trong công tác cải cách hành chính: Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu để đề ra các giải pháp biện pháp cụ thể, quyết liệt trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện các chỉ số PCI, PAX -INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh Lai Châu theo chức nhiệm vụ được giao của ngành Tư pháp. Tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết công việc; cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, xây dựng, thực hiện quy trình giải quyết công việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả, rút ngắn thời gian, giảm bớt thủ tục không cần thiết trong quá trình giải quyết công việc. Duy trì, đẩy mạnh việc thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháptrực tuyến mức độ 3, 4 trên 75%. Phấn đấu chỉ số cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI) và chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của ngành Tư pháp tiếp tục trong tốp đầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Thứ ba, trong công tác xây dựng ngành: Tiếp tục duy trì đoàn kết nội bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công sở; quy tắc ứng xử người cán bộ Tư pháp. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu ở một số lĩnh vực chuyên môn. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là tạo nguồn các chức danh tư pháp. Tăng cường công tác quản lý đối với đảng viên, công chức, viên chức người lao động tại các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thực hiện chuyển đổi một số vị trí công tác theo quy định.

PV: Trân trọng cảm ơn ông.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down