Thứ sáu, 21/06/2024, 07:21
hoagiaiocoso

Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thứ ba - 26/03/2024 23:43 211 0
Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 1069/KH- UBND triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.Thời gian triển khai bắt đầu từ 01/6 đến ngày 30/6/2024
Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông: Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em; Ưu tiên nguồn lực cho trẻ em để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách đối với trẻ em; Bảo đảm quyền trẻem phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển đất nước; Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em;Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tổng đài 111-Tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi; Phòng ngừa chấm dứt lao động trẻ em vì sự phát triển bền vững; Chăm sóc sức khỏe tâm thần để trẻ em phát triển toàn diện; Phòng, chống tai nạn, thương tích để bảo đảm quyền được sống của trẻ em; Gia đình, cộng đồng giám sát, trông giữ trẻ em để phòng, chống đuối nước; Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Một số hoạt động chính: Tổchức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em từ cuối tháng 5 đến ngày 30/6/2024 (Riêng các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em phù hợp và đạt hiệu quả); tăng cường các hoạt động truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em trên các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội chủ động lồng nghép với các Chương trình dựán khác; tăng cường các hoạt động bảo đảm thực hiện tốt quyền trẻ em, khuyến khích trẻ em thảo luận, đề xuất các kiến nghị, sáng kiến, trong đó có sự tham gia của trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...Vận động các doanh nghiệp,tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; thăm, tặng quà,trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi...; hỗ trợ các mô hình hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em;xây dựng các công trình, trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em;Tổ chức khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí cho trẻem khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh;Tổchức Giải cầu lông trẻ, thiếu niên -nhi đồng tỉnh Lai Châu lần thứXX năm 2024;Tích cực, chủ động triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em để phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng;phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông; đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; Lập danh sách bàn giao, tiếp nhận,quản lý trẻ emvề sinh hoạt hè tại địa phương;tổ chức các hoạt động văn hóa,vui chơi,thể dục, thể thao, du lịch,giải trí lành mạnh,bổ ích thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; tổ chức Diễn đàn trẻ em để trẻ em thảo luận, đề xuất kiến nghị, sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em
Giao Sở Lao động Thương binh và xã hội tinh: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em và Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2024; Truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện Chỉthịsố28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em,nhất là đuối nước, tai nạn giao thông, tảo hôn và buôn bán người,...;tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng chung tay xâydựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện,...; truyền thông đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và đến từng gia đình, cộng đồng dân cư;đăng tải các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động vì trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoạiquốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội tại địa phương; sử dụng các sản phẩm, tài liệu truyền thông mẫu được đăng tải trên website của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (http://tongdai111.vn) và fanpage Truyền hình Vì Trẻ em VTV1...Tham mưu cho Hội đồng Bảo trợ quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh ban hành văn bản vận động các doanh nghiệp, tổchức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân xâm hại, bạo lực; thăm, tặng quà, trao học bổng và huy động xã hội hóa để hỗ trợ khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻem khuyết tật trên địa bàn tỉnh,...;Chủ trì, phối hợp tổ chức Giải cầu lông trẻ, thiếu niên -nhi đồng tỉnh Lai Châu lần thứ XX năm 2024.
Các sở, ban , ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền vềTháng hành động vì trẻ em năm 2024, vận động quyên góp ủng hộ quỹ, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em hiếu học..
Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 417/7/2017của Chính phủ quy định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng,chống bạo lực học đường; Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, các chương trình, kế hoạch có liên quan; giáo dục, phổ biến kiến thức về kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, sơ cứu người bị tai nạn, thương tích; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, chăm sóc sức khỏe sinh sản,... trong trường học. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và áp dụng biện pháp trợ giúp giáo dục phù hợp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số; thông tin, hướng dẫn cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật;Tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại các đoàn thể ở địa phương và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em;Tổ chức vận động và phát huy vai trò của Quỹ Khuyến học trong việc khuyến khích, động viên trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập; Tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất các trường mầm non, các nhóm trẻ, điểm giữ trẻ tư thục trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa bạo lực, xâm hại,... đối với trẻ em.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh:Tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức và toàn xã hội hỗ trợ, tham gia thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dịch vụ đáp ứng quyền của trẻ em,phòng ngừa hành vi vi phạm quyền của trẻ em; Chỉ đạo các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của đơn vị tham gia thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tổ chức các cuộc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hoạt động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;Đánh giá nội dung về công tác trẻ em của Ban công tác Mặt trận vào cuối năm 2024.
Đề nghị Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Chỉ đạo tổ chức truyền thông, tuyên truyền đến lực lượng, thanh thiếu niên về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hướng dẫn các cơ sở đoàn, đội duy trì tổ chức hoạt động của câu lạc bộ“Quyền trẻem”, “Đội tuyên truyền măng non”, “Hội đồng trẻ em” để tạo môi trường cho trẻ em bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của mình;Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống tảo hôn, phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em, buôn bán người; thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em;Tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương;tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thểdục, thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu cho thiếu niên, nhi đồng với nội dung bổích, hình thức phù hợp, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện tốt Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2024; tổ chức xe cổ động, treo băng rôn tại trụ sở cơ quan và các tuyến đường chính; giúp đỡ trẻem bị bạo lực, xâm hại, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,...; tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2024; Chỉ đạo tổchức kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; tổ chức cho trẻ em sinh hoạt hè, vui chơi giải trí, ôn luyện kiến thức, tổ chức các hội thi như: cắm trại, thể thao; tổ chức các hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em; tổ chức diễn đàn, tọa đàm về quyền, bổn phận của trẻ em trong trường học, trong gia đình và trong những mối quan hệ xung quanh nơi trẻ sống, sinh hoạt; vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộvào Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh;Chỉ đạo các cơ quan thông tin địa phương tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Tháng hành động vì trẻem năm 2024; Bố trí kinh phí và vận động các nguồn lực cho việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương một cách thiết thực và hiệu quả; xây dựng các công trình dành cho trẻ em (khu vui chơi giải trí, bể bơi, nâng cấp trường, lớp học...), ưu tiên giải quyết những vấn đề tồn tại lâu dài, bức xúc trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở địa phương; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm quyền trẻ em;Tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động Tháng hành động vì trẻem và Diễn đàn trẻ em năm 2024 theo quy định; Phát huy vai trò của các kênh truyền thông và cơ sở Đoàn các cấp viết bài, đưa tin về thực hiện các quyền của trẻ em để nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc lắng nghe tiếng nói của trẻ em; Huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học được trở lại tham gia học tập.
Chi tiết tại đây: Kế hoạch số 1069/KH-UBND
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down