Thứ sáu, 12/04/2024, 20:33
hoagiaiocoso

Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản

Thứ năm - 26/05/2022 23:28 428 0
Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1736/UBND-TH về việc tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản
Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:
Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 1093/UBND-KTN ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh về rà soát pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và thống nhất trong triển khai thực hiện.
2. Sở Tư pháp
- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Chỉ thị số 40-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản và các văn bản khác có liên quan, nhất là quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có giá trị lớn, có vị trí thuận lợi, tiềm năng đối với việc phát  triển kinh tế xã hội của địa phương.
-Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản khác có liên quan đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
-Tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra các cuộc đấu giá về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
-Tăng cường đôn đốc, quản lý Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản khác có liên quan.
3. SởTài nguyên và Môi trường
-Phối hợp với SởTài chính và các sở, ngành có liên quan tham mưu việc xác định giá khởi điểm quyền sửdụng đất để đưa ra đấu giá, đảm bảo đúng quy định pháp luật và sát với giá thị trường.
-Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa tài sản ra đấu giá theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
-Tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm về đấu giá tài sản.
4. Các cơ quan, đơn vịđược giao nhiệm vụ quản lý tài sản hoặc có tài sản đấu giá
-Nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là trong việc phê duyệt phương ánđấu giá quyền sử dụng đất, chú trọng các điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư; tuân thủ nghiêm quy định về trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện đấu giá.
-Thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng, đầy đủ các tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sảncó uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nhất là dự án có giá trị lớn.
-Thực hiện nghiêm túc các quy định về thông báo công khai việc lựa chọn, công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá tài sản, bảo đảm tính công khai, minh bạch.
-Phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đánh giá kỹ hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down