Thứ sáu, 19/07/2024, 10:48
hoagiaiocoso

Triển khai Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025

Thứ hai - 09/05/2022 22:52 2.402 0
Ngày 09 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1479/UBND-VX V/v triển khai Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025
Triển khai Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025
Theo đó, để triển khai thực hiện và phấn đấu đạt được chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế được Thủ tướng Chính phủ giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện:
1. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế được giao, trình UBND tỉnh trước ngày 31/5/2022.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu đưa chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm của tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế theo nội dung điểm c, khoản 1, Điều 2 Quyết định số 546/QĐ-TTg.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đánh giá, rà soát những khó khăn vướng mắc và bất cập trong thời gian thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đối với các đối tượng sinh sống tại các khu vực II, III được chuyển lên khu vực I, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Y tế trước ngày 31/5/2022.
- Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo  kết quả thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.
3. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.
4. UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế tại địa phương. Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down