Thứ bảy, 20/04/2024, 07:26
hoagiaiocoso

Triển khai Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 18/8/2021

Thứ sáu - 20/08/2021 05:00 648 0
Ngày 18/8/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu, Ban biên tập có bài phỏng vấn đồng chí Lê Thanh Hải – Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu.
Đ/c Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL
Đ/c Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL
Thưa đồng chí, Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 có những điểm gì mới so với Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu.
Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách toàn diện, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh; bổ sung chế độ làm việc và thông tin, báo cáo của Hội đồng; sửa đổi, bổ sung quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng, Tổ Thư ký cho phù hợp với tình hình thực tiễn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng các cấp; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…
Theo đồng chí, những điểm mới trong Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 được ban hành có giải quyết được các vướng mắc, bất cập đang tồn tại trong thực tiễn hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp
Hiện nay, một số địa phương chưa quan tâm, chú trọng nâng cao, đổi mới các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, một số thành viên của Hội đồng còn phải kiêm nhiệm nhiều việc nên mới chỉ hoàn thành được công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.
Một số ngành, đơn vị hoặc 1 số địa phương có cách hiểu chưa đúng về trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng, vẫn có suy nghĩ Cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh. Cách hiểu như vậy là chưa đúng mà cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm đôn đốc các thành viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng.
Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành cũng quy định rất rõ trách nhiệm của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định được ban hành nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập đang tồn tại trong thực tiễn hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.
Với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp gì trong thời gian tới;
Ngành Tư pháp Lai Châu với vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các thành viên Hội đồng tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và công tác phối hợp với các thành viên Hội đồng để tổ chức thực hiện; giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý; chuyển đổi số công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành, lĩnh vực phụ trách; rà soát quy định về kinh phí cho hoạt động của Hội đồng; quan tâm bố trí kinh phí, nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng.
Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu, hướng dẫn phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp tỉnh, cấp huyện trong triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương và đạt được một số kết quả tích cực với các con số nổi bật như 8/8 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, huyện đã tham mưu, tư vấn UBND cùng cấp ban hành hơn 100 Kế hoạch của với nội dung cụ thể, thiết thực và bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần giải quyết các điểm nóng, các vấn đề dư luận quan tâm trong thực tiễn thi hành pháp luật, nhất là tại cơ sở. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả, gắn với chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu và đặc biệt hơn đã xây dựng thêm chuyên mục phổ biến pháp luật trên truyền hình, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở....
Đồng chí Lê Thanh Hải cũng cho biết thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu sẽ triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt Quyết định số 1082/QĐ-UBND như: tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương xác định các thành viên Hội đồng để đảm bảo linh hoạt, phù hợp; quan tâm, bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất để phục vụ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng.
                                                                                                                                       BBT
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down