Thứ sáu, 12/04/2024, 21:09
hoagiaiocoso

Cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025

Thứ hai - 25/07/2022 09:17 1.148 0
Ngày 04 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2305/KH-UBND cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 -2025 với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về chỉ số PAPI.
Cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025

Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao hiệu quả chỉ số PAPI đã đề ra, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:Năm 2022 duy trì thứ hạng đã đạt được trong năm 2021; Năm 2023 cải thiện các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả thấp trong năm 2022, phấn đấu chỉ số PAPI của tỉnh tăng ít nhất 01 bậc so với năm 2022; Năm 2024 cải thiện các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả thấp trong năm 2023, phấn đấu chỉ số PAPI của tỉnh tăng ít nhất 01 bậc so với năm 2023; Năm 2025 cải thiện các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả thấp nhất trong năm 2024, phấn đấu chỉ số PAPI của tỉnh tăng ít nhất 01 bậc so với năm 2024.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra các nội dung chính như: tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại địa bàn dân cư; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của UBND cấp xã, UBND cấp huyện; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu cấp cơ sở; quản trị môi trường; quản trị điện tử; Hằng năm tổ chức 01 hội thảo trực tiếp và trực tuyến đến lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, đại diện lãnh đạo cấp xã; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã để đánh giá, phân tích các chỉ số và chỉ số thành phần đạt được và chưa đạt được trong năm trước. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho năm tiếp theo (sau khi trung ương công bố kết quả chỉ số PAPI các tỉnh, thành phố). Hằng năm tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các đoàn thể khác; đại diện Cấp Ủy - UBND cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh về hiệu quả quản trị và hành chính công của chính quyền địa phương cơ sở. Biên soạn các tài liệu để tuyên truyền về công tác cải thiện chỉ số PAPI của tỉnh Lai Châu. Khảo sát, điều tra lấy ý kiến người dân, công chức trong công tác tuyên truyền nâng cao chỉ số PAPI.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo để đánh giá, phân tích các chỉ số và chỉ số thành phần đạt được và chưa đạt được theo từng năm trong công tác cải thiện và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh; Xây dựng Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh hằng năm; tổ chức các lớp tập huấn về cải thiện và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của chính quyền địa phương cơ sở; biên soạn các tài liệu để tuyên truyền về công tác cải thiện, nâng cao hiệu quả hiệu quả quản trị và hành chính công; khảo sát, điều tra lấy ý kiến người dân, công chức trong công tác tuyên truyền cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; Thực hiện báo cáo phân tích, tổng hợp các kết quả đạt được trong giai đoạn thực hiện; Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, lập dự toán kinh phí cải thiện, nâng cao nhiệm vụ hỗ trợ cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh theo quy định. Thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí hằng năm đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025 theo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cụ thể như sau: Tham mưu trình UBND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí để triển khai nhiệm vụ cải thiện và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh năm 2022 theo đề nghị của Sở Tư pháp; Thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải thiện và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh hằng năm theo đề nghị của Sở Tư pháp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những nội dung của chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI). Tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu khai thác của các tổ chức, cá nhân.

Các sở, ban, ngành, tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai các nội dung của kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down