Thứ ba, 23/04/2024, 15:51
hoagiaiocoso

Một số tiêu chí, chỉ tiêu và quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ năm - 13/01/2022 20:33 632 0
Ngày 15/11/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTP về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu và quy trình đánh giá, công nhận xã, phường thị trấn được quy định cụ thể như sau:
Một số tiêu chí, chỉ tiêu và quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 

1. Về nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật

 Gồm 6 tiêu chí và 20 chỉ tiêu, với tổng số 100 điểm

- Tiêu chí 1(10 điểm): Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn

+ Chỉ tiêu 1 (3 điểm): Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao.

+ Chỉ tiêu 2 (7điểm): Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.

- Tiêu chí 2 (30 điểm): Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật

+ Chỉ tiêu 1 (6 điểm): Công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

+ Chỉ tiêu 2 (5 điểm): Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin;

+ Chỉ tiêu 3 (8 điểm): Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Chỉ tiêu 4 (5 điểm): Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở;

+ Chỉ tiêu 5 (3 điểm): Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Chỉ tiêu 6 (3 điểm): Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiêu chí 3 (15 điểm): Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý

+ Chỉ tiêu 1(7 điểm): Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

+ Chỉ tiêu 2 (4 điểm): Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

+ Chỉ tiêu 3 (4 điểm): Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý.

- Tiêu chí 4 (20 điểm): Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

+ Chỉ tiêu 1 (3 điểm): Tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo đúng quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương;

+ Chỉ tiêu 2 (4 điểm): Tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

+ Chỉ tiêu 3 (4 điểm): Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

+ Chỉ tiêu 4 (4 điểm): Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

+ Chỉ tiêu 5 (5 điểm): Tổ chức để Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Tiêu chí 5(25 điểm): Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

+ Chỉ tiêu 1 (7 điểm): Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo;

+ Chỉ tiêu 2 (7 điểm): Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính;

+ Chỉ tiêu 3 (5 điểm): Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Chỉ tiêu 4(6 điểm): Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy định pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

2. Quy trình  đánh giá, công nhận xã, phường thị trấn

* Bước 1: UBND cấp xã tổ chức triển khai việc tự chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy trình:

- Các công chức chuyên môn cấp xã theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tự chấm điểm, tổng hợp kết quả...

- Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bản tổng hợp điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu.

- Niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảng tổng hợp điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu tại trụ sở UBND cấp xã trong thời hạn ít nhất 05 ngày, đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử trong thời hạn ít nhất 05 ngày hoặc thông báo trên Đài truyền thanh cấp xã (nếu có) ít nhất 03 lần trong thời hạn ít nhất 05 ngày.

- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ , khách quan ý kiến của Nhân dân, kiến nghị phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có) về báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảng tổng hợp điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu và các vấn đề khác có liên quan.

- Tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá, thống nhất kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn.

- UBND cấp xã gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Phòng Tư pháp cấp huyện trước ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

* Bước 2: UBND cấp huyện tổ chức đánh giá, xem xét, quyết định công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy trình:

- Phòng Tư pháp tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng

- Căn cứ vào kết quả tư vấn, thẩm định của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật , Phòng Tư pháp hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công bố kết quả xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 10 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá.

Tiêu chí, chỉ tiêu và quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên được thực hiện từ ngày 01/01/2022.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down