Thứ sáu, 21/06/2024, 05:58
hoagiaiocoso

Quy định mới về ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi

Thứ hai - 02/10/2023 23:27 260 0
Ngày 29/9/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi (Sau đây gọi là Thông tư số 07/2023/TT-BTP).

 Thông tư số 07/2023/TT-BTP gồm 3 điều, cụ thể như sau:

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung, một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP, gồm: sửa đổi điểm c và bổ sung điểm đ, e khoản 1 Điều 3 về ban hành các mẫu Sổ, giấy tờ; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 về in, phát hành mẫu Sổ và mẫu giấy tờ;
- Điều 2: Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 10/2020/TT- BTP, gồm: Bổ sung Phụ lục 5 và Phụ lục 6; thay thế cụm từ “Cục Con nuôi” tại khoản 3 Điều 7 bằng cụm từ “Bộ Tư pháp”; thay thế một số biểu mẫu và một số Phụ lục; bãi bỏ cụm từ “Cục Con nuôi,” tại khoản 5 Điều 2 và khoản 1 Điều 5.

- Điều 3 quy định về điều khoản thi hành.

Tổng số các điều được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ là 5/9 Điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP. Các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ chủ yếu mang tính kỹ thuật. Các nội dung cơ bản của Thông tư số 10/2020/TT-BTP vẫn được giữ nguyên. Đối với mẫu Sổ, mẫu giấy tờ về nuôi con nuôi, chỉ có Sổ đăng ký nuôi con nuôi được giữ nguyên theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP, tất cả các mẫu Sổ, giấy tờ còn lại đều được sửa đổi, bổ sung (gồm 1 mẫu Sổ và 29 mẫu giấy tờ).

Thông tư số 07/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2023. Để bảo đảm quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện liên tục, Thông tư cho phép hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi, hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Thông tư có hiệu lực mà chưa được giải quyết xong thì các mẫu giấy tờ nuôi con nuôi đã có trong hồ sơ vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTP.

 Như vậy, các trường hợp đăng ký nhu cầu nhận trẻ em làm con nuôi; các trường hợp nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi, hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; nộp báo cáo tình hình phát triển của con nuôi, báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam từ ngày 30/11/2023 trở đi, thì các mẫu đơn, tờ khai, báo cáo và giấy tờ khác có trong hồ sơ phải được lập theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2023/TT-BTP, bao gồm:

- Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em làm con nuôi;

- Đơn xin nhận con nuôi trong nước;

- Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi;

- Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Sử dụng cho trường hợp nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng, song ngữ Việt - Anh);

- Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Sử dụng cho trường hợp nhận con riêng, cháu ruột, song ngữ Việt - Anh);

- Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em được nhận làm con nuôi;

- Đơn xin cấp/gia hạn/sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh);

- Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi;

- Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước;

- Báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài (Song ngữ Việt - Anh);

- Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam (Song ngữ Việt -  Anh).

 Đối với các cơ quan đăng ký nuôi con nuôi con nuôi và cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài, kể từ ngày 30/11/2023, các mẫu Sổ, giấy tờ nuôi con nuôi sau đây sẽ được thực hiện theo mẫu ban hành  kèm theo Thông tư 07/2023/TT-BTP:

- Sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (Bản chính - có nội dung);

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (Bản chính - phôi, không có nội dung);

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (Bản sao);

- Văn bản xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài;

- Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Bản chính - có nội dung);

- Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Bản chính - phôi, không có nội dung);

- Trích lục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Bản sao);

- Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phù hợp Công ước La Hay số 33 (Song ngữ Việt - Anh) (Bản chính - có nội dung);

- Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phù hợp Công ước La Hay số 33 (Song ngữ Việt - Anh) (Bản chính - phôi, không có nội dung);

- Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (Bản chính - có nội dung);

- Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (Bản chính - phôi, không có nội dung);

- Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

-  Trích lục ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Bản sao);

- Văn bản thông báo về việc không tìm được gia đình thay thế trong nước cho trẻ em;

- Văn bản lấy ý kiến đồng ý của cha, mẹ đẻ, người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi và phụ lục;

- Văn bản lấy ý kiến của người từ đủ 09 tuổi trở lên về việc đồng ý làm con nuôi và phụ lục;

- Văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi;

- Biên bản giao nhận con nuôi.

Ngoài ra, Thông tư số 07/2023/TT-BTP còn ban hành nội dung các mẫu tương tác điện tử để phục vụ đăng ký nuôi con nuôi trực tuyến và Bản điện tử Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down