Thứ sáu, 21/06/2024, 07:37
hoagiaiocoso

Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Chủ nhật - 21/01/2024 23:04 506 0
Ngày 09 tháng 1 năm 2024, Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; để tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầuThủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu cáctổ chức chính trị, chính trị -xã hội trong cơ quan Bộ Tư pháp quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thành viên các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tổ chức và thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1.Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về tổ chức đón Tết; phê duyệt, ban hành và chủ động triển khai Kế hoạch tổ chức công việc trong dịp Tết theo đúng phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”.
2. Phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vịtổ chức trước và sau các ngày nghỉ Tết, không để chậm trễ công việc, không để ảnh hưởng đến người dân trong việc giải quyết những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp;phân công cán bộ lãnh đạo trực cơ quan,sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báocáo trong dịp nghỉ Tết. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành Tư pháp khẩn trương tập trung ngay vào công việc theo đúng quy định.
3.Bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo quy định của pháp luật; tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo;công chức, viên chức, người lao động, thành viên các đoàn thể đang công tác hoặc đã nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn.
4.Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.
5.Thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho các hoạt động lễ hội, vui chơi...; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan;cán bộ các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.
6. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc, tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
7.Xây dựng và phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn công sở;phòng, chống cháy nổ; tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơquan, công sở xanh, sạch, đẹp; tăng cường phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
8. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượngđề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025;các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã và chuẩn bị có hiệu lực; tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật.
9.Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo:
a)Đẩy mạnh giải quyết các việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc còn tồn đọng trước Tết nhằm giải toả lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộitrong dịp Tết.
b) Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sựtựnguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và 15 ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từngày 26/01/2024đến hết ngày 25/02/2024).
10. Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
11. Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a)Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý để người dân biết và tiếp cận kịp thời khi có vướng mắc, tranh chấp pháp luật; tổ chức hoạt động trợgiúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, trong đó tập trung thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý liên quan đến chế độ, chính sách, nhất là các chính sách an sinh xã hội đểngười dân yên tâm, phấn khởi đón Tết.
b)Chỉ đạo giải quyết kịp thời các yêu cầu về hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực của người dân.
c)Chỉ đạo Trang thông tin điện tử trực thuộc Sở tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền,phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát thực hiện.
12. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan Thi hànhán dân sự các cấp:
a) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
b) Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài; tuyên truyền, vận động và có biện pháp phù hợp không để công dân khiếu nại, tố cáo tập trung trong những ngày Tết Nguyên đán; bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự.
13. Tổ chức thực hiện
a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị -xã hội trong cơ quan Bộ có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của đơn vị trước ngày 15/01/2024 theo đúng Kế hoạch số 5659/KH-BTP ngày 20/11/2023 của Bộ Tư pháp về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024, định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ.Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị này trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự.Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và phòng,chống tham nhũng trong dịp Tết, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các vấn đề phát sinh,đột xuất thông qua Văn phòng Bộ.Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung nêu trên để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và giám sát thực hiện.
b)Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh về việc tổ chức đón Tết tại địa phương; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các vấn đề phát sinh,đột xuất thông qua Văn phòng Bộ.
c) Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng:
(i) đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị;
(ii) tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong toàn ngành Tư pháp./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down