Thứ sáu, 21/06/2024, 06:24
hoagiaiocoso

Tiếp tục chủ động, tích cực, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Thứ năm - 11/01/2024 02:47 368 0
Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2023.
Theo đó, Chính phủ cơ bản thống nhất với những nội dung chủ yếu của Báo cáo Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương:
- Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tập trung đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho chuyển đổi số quốc gia, chú trọng vấn đề đào tạo, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao.
- Phát triển kinh tế số tổng thể, toàn diện, tập trung vào 04 lĩnh vực ưu tiên chính: công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, số hóa các ngành kinh tế gắn với tăng năng suất lao động xã hội và đổi mới sáng tạo, quản trị số, phát triển dữ liệu số.
- Triển khai hiệu quả các nền tảng số, ứng dụng số, dịch vụ số, đẩy mạnh phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công dân số VNeID, thanh toán số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký số cá nhân...
- Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, đẩy mạnh xây dựng, phát triển, kết nối các nền tảng số, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Hoàn thiện quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử như chữ ký điện tử, chữ ký số, dịch vụ tin cậy để triển khai và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, lĩnh vực quản lý. Kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Tăng cường sử dụng chữ ký số trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các dịch vụ hành chính công, các giao dịch trên môi trường điện tử.
Về Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06, Chính phủ cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 tại Báo cáo số 2024/BC-TCTTKĐA ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06, Bộ Công an; yêu cầu:
1- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong năm 2024 và những năm tiếp theo, hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.
- Triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, tăng cường nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế, hợp tác quốc tế.
- Thúc đẩy cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VneID, nhất là tố giác tội phạm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng... và các dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế.
2- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án cấp “Tài khoản an sinh xã hội” để mỗi người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân trên ứng dụng VneID được nhận chi trả an sinh xã hội qua tài khoản theo yêu cầu.
3- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan, địa phương theo quy định để triển khai Đề án 06 trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
4- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực phối hợp Bộ Công an triển khai giải pháp chấm điểm khả tín, đảm bảo hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen.
Về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền Chính phủ năm 2023: Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chủ động, tích cực, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các đề án trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung, ưu tiên cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế; tăng cường năng lực phản ứng chính sách, khẩn trương rà soát, phát hiện, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi kịp thời những quy định bất cập, gây khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down