Chủ nhật, 19/05/2024, 01:54
hoagiaiocoso

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba - 30/01/2024 20:06 205 0
Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 396/UBND-TH V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện Công văn số 9633/VPCP-V.I ngày 08/12/2023 của Văn phòng Chính phủ và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 2777/BC-TTCP ngày 15/11/2023 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ủy ban nhân dântỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị số 10/CT-TTg; về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh bằng nhiều kênh thông tin với hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc quyền quản lý.
3. Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu, Trường Chính trị tỉnh, các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện,thành phố:
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 210/CT-TTg. Chủ động cập nhật tài liệu giảng dạy về nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Bộ, ngành liên quan đảm bảo phù hợp với đối tượng người dạy, người học. Thực hiện đảm bảo yêu cầu về thời lượng, chất lượng giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Hằng năm,xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho giáo viên, giảng viên trong đợt bồi dưỡng chính trị hè và cử giáo viên, giảng viên tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của cơ quan quản lý cấp trên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, tủ sách pháp luật điện tử, các phần mềm phục vụ học tập, giảng dạy. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động ngoại khóa liên quan đến nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
4. Thanh tra tỉnh: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và nội dung chỉ đạo tại văn bản này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng và hằng năm.Phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo trong việc cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng,tiêu cực cho đội ngũ giáo viên, giảng viên. Tăng cường thanh tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh và việc tổ chức đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.
5. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho công tác giảng dạy nói chung cũng như công tác giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục đào tạo phù hợp với khả năng ngân sách địa phương, đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước,các văn bản hướng dẫn liên quan và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
6. Đề nghị Ban Tuyên giáoTỉnh ủy: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn, hướng dẫn đưa tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc; thường xuyên chỉ đạo xây dựng, cập nhật chương trình, tài liệu mới đưa vào giảng dạy cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước, địa phương.
7. Đề nghị Ban Nội chínhTỉnh ủy: Chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp, cung cấp các tài liệu tham khảo liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các tư liệu về các vụ án tham nhũng đã được điều tra, xét xử cho các cơ sở giáo dục, đào tạolàm tài liệu giảng dạy trong các nhà trường; phối hợp cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho giáo viên, giảng viên.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down