Thứ ba, 16/04/2024, 21:55
hoagiaiocoso

Tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm - 06/05/2021 22:20 687 0
Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành công văn số 452/STP-PBGDPL về việc tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
Tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cuộc  bầu  cử đại  biểu  Quốc  hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy để tổ chức cuộc bầu cử thành công, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Sở Tư pháp -Cơ quan thường trực  Hội đồng  phối  hợp  phổ biến,  giáo  dục  pháp  luật  tỉnh đề nghị các  sở,  ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Về nội dung tuyên truyền
-Tiếp  tục  tập  trung  tuyên  truyền  Hiến pháp năm 2013, Luật  Bầu  cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội và  Luật  Tổ chức  chính  quyền  địa  phương,  Chỉ thị số 02/CT-TTg  ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các quy định về trình tự bầu cử và  thể thức bầu  cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Kết  hợp tuyên  truyền  những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan  trọng  của đất nước,  của địa phương thời  gian  qua.  Kịp  thời  tuyên  truyền các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, các hướng dẫn của cấp, các ngành, địa phương có liên quan đến công tác bầu cử.
-Sau  ngày  bầu  cử 23/5/2021,  tập  trung  tuyên  truyền  về kết  quả cuộc bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ 2021 -2026.
2. Về hình thức tuyên truyền:  
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụvà điều kiện cụ thểnhất  là  trong  tình  hình  phòng,  chống  dịch  bệnh  Covid -19,  các  sở,  ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp, trong đó chú trọng các hình thức sau: Trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở;  tại nơi niêm yết  danh  sách  cử tri  và  danh  sách những người ứng cử; tăng cường các tin, bài viết về hoạt động bầu trên trang thông tin điện  tử,  trên các phương tiện thông tin đại  chúng, xây  dựng  cấp  phát  tài  liệu pháp luật về bầu cử, thông qua tìm hiểu, khai thác tủ sách pháp luật và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác như băng zôn, khẩu hiểu, áp phích...
3.Trang thông tin điện  tử tổng  hợp  phổ biến,  giáo  dục  pháp  luật  tỉnh  Lai Châu (địa chỉ: http://pbgdpl.laichau.gov.vn/.) đã đăng tải các văn bản hướng dẫn bầu  cử đại  biểu  Quốc  hội  khóa  XV  và Hội đồng  nhân  dân các  cấp,  nhiệm  kỳ 2021-2026 đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy  ban nhân  dân  các huyện,  thành  phố khai  thác phục  vụ công  tác  tuyên  truyền  phổ biến,  giáo  dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down