Thứ tư, 24/04/2024, 18:25
hoagiaiocoso

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025”

Thứ hai - 14/03/2022 05:41 324 0
Ngày 11/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025”. Nhằm phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ để các doanh nghiệp kinh doanh phát triển, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025”

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch:

- Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp về kinh doanh bền vững; Tăng cường đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền phổ biến thông tin nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững; Xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tư vấn, quản lý về kinh doanh bền vững; Khuyến khích các tổ chức tài chính, tín dụng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm cho kinh doanh bền vũng; phát triển nền tảng thông tin kết nối khách hàng doanh nghiệp kinh doanh bền vững với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bền vững: Hỗ trợ tư vấn, đào tạo về phương án kinh doanh bền vững; Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài về áp dụng mô hình kinh doanh bền vững; Hỗ trợ công nghệ; Hỗ trợ tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư; Hỗ trợ về truyền thông, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững của doanh nghiệp.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch. Định kỳ 06 tháng, năm gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down