Chủ nhật, 19/05/2024, 01:40
hoagiaiocoso

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 các sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ sáu - 04/03/2022 03:52 442 0
Sáng nay (04/3), UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 các sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải chủ trì Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải chủ trì Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; Ban lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan này.
Chủ trì Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải khẳng định: Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2021, đề ra giải pháp khắc phục; nhận định những thuận lợi, khó khăn, đưa giải pháp trọng tâm, đột phá trong năm 2022. Đồng thời, UBND tỉnh cũng lắng nghe những kiến nghị, đề xuất để cùng các sở, ngành tháo gỡ, giúp UBND tỉnh hoàn thành chương trình công tác năm 2022.
Đồng tình với các báo cáo đánh giá tại Hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà các sở, ngành Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra, Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí mong muốn các sở, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực quản lý của ngành mình tới tận cấp xã, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố rà soát lại các công việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đồng thời quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ, tâm huyết với nghề, có văn hóa, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
 

anh truc tuyen

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đối với Sở Tư pháp, năm 2021 đã tập trung thẩm định các văn bản quy phạm  pháp  luật  của  HĐND tỉnh, UBND tỉnh để thể chế hóa các chương trình, đề án, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; công tác rà soát văn bản được đẩy mạnh, đã kiến nghị xử lý kịp thời một số văn bản quy phạm pháp luật có quy định mâu thuẫn, chồng chéo cản trở đến sản xuất, kinh doanh và đến việc thực hiện các chính sách đặc thù của địa phương; công tác theo dõi thi hành pháp luật được chú trọng; tập trung kiểm tra, kiến nghị khắc phục sai sót trong công tác xử phạt hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và hình thức tuyên truyền, tập trung định hướng nội dung tuyên truyền vào các văn bản pháp luật mới và các chính sách đặc thù của địa phương, tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng bằng ứng dụng công nghệ thông tin; chỉ đạo sửa đổi toàn diện nội dung, giao diện Trang thông tin của Sở Tư pháp và Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu phù hợp với yêu cầu khai thác, tìm hiểu thông tin của tổ chức, cá nhân. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp được tăng cường, đặc  biệt đã chỉ đạo đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới  6  tuổi  sinh  ra  do  cha  mẹ tảo  hôn hoặc hôn nhận  cận  huyết thống được 1.009/1.011 trẻ em (đạt 99,6%); tiếp nhận, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến quốc tịch, khai sinh cho trẻ em có yếu tố nước ngoài kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết…Công tác bổ trợ tư pháp đã kịp thời rà soát, tham mưu sửa đổi bổ sung các quy chế phối hợp quản lý nhà nước của tỉnh phù hợp với các quy định mới của Trung ương; không có vụ việc bức xúc, phức tạp liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của luật sư, công chứng viên, đấu giá viên...Công tác Văn phòng, thanh tra, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tổ chức bộ máy đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ động tham mưu, hướng dẫn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; giải pháp cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1); công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Tham gia tiếp công dân và tham mưu giải quyết được nhiều vụ việc bức xúc kéo dài, vụ kiện hành chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh(vụ việc về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực hải quan; vụ việc xử phạt VPHC xảy ra trên địa bàn huyện Tam Đường, Nậm Nhùn, Mường Tè; giải quyết dứt điểm 1 số vụ kiện hành chính: Vụ bà Lê Thị Hường, vụ bà Đỗ Thị Lan…).. Đã hoàn thành đúng hạn 207/207 nhiệm vụ do  UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 đã đề ra. Về cải cách hành chính: Sở Tư pháp đứng thứ 2 khối cơ quan chuyên môn  trực thuộc UBND tỉnh (3 năm liên tục đều nằm trong số 03 đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính). Về  khen thưởng:  Năm 2021 Sở Tư pháp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.
Ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Tư Pháp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải gợi mở việc hiện nay cách tiếp cận với luật pháp của một số cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh chưa đạt được kết quả như mong đợi, vì vậy đòi hỏi Sở Tư pháp phải chủ động nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ngay từ khâu đầu tiên, từ lúc xây dựng các quy trình, liên quan đến các thủ tục hành chính, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, các quyết định lớn của UBND tỉnh. Đồng thời làm tốt công tác quản lý Nhà nước luật sư, làm sao để hoạt động luật sư một cách công tâm, góp phần trợ giúp cho người dân và cơ quan quản lý Nhà nước; làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới cách thức truyền tải để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này; tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức về các văn bản pháp luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, các văn bản cụ thể hóa văn bản của cấp trên; đối với các nội dung phù hợp trong thực tế triển khai tại địa phương, nhưng văn bản của cấp trên không phù hợp thì phải tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để đề nghị bộ, ngành nghiên cứu, rà soát, thay đổi…
Đối với Sở Nội vụ, năm 2021 đã tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sắp xếp giảm 13 tổ chức, đơn vị theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tham mưu tốt công tác cải cách hành chính, nhờ vậy kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, xếp hạng 38/63 tỉnh, thành phố (tăng 13 hạng so với năm 2019)...
Đối với Sở Ngoại vụ, năm 2021 đã tham mưu cho tỉnh có các biện pháp đối ngoại phù hợp góp phần duy trì quan hệ đối ngoại đã được thiết lập, tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu ban hành Đề án về mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện biên giới giải quyết được 18/39 sự kiện biên giới...

Đối với Thanh tra tỉnh, năm 2021 đã triển khai thực hiện 129 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành; đã kiến nghị xử lý về kinh tế 18.775 triệu đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách 6.543/8.421 triệu đồng, đạt 77,7%; các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết đạt tỉ lệ cao (91,3 %) tăng 27,3% so với năm 2020... 
anh quang canh hoi nghi

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trực tiếp

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, năm 2021 đã kịp thời tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành trong các lĩnh vực đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tiến độ yêu cầu đề ra; đặc biệt tham mưu bảo đảm sự chỉ đạo nhất quán, toàn diện, linh hoạt, bám sát tình hình thực tiễn và áp dụng các biện pháp quyết liệt, phù hợp, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp, tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công các hội nghị, sự kiện lớn của tỉnh; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, trực và tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định...
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down