Thứ sáu, 19/07/2024, 12:08
hoagiaiocoso

Kế hoạch Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Thứ sáu - 16/04/2021 04:05 658 0
Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 981/KH-UBND Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.
Kế hoạch Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Nhằm phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Thông tư số 07/2020/TT-BTP tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu. Kịp thời tham mưu củng cố, kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2020/TT-BTP và cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ  sửa  đổi,  bổ  sung  một số  điều  của  Nghị  định  số  24/2014/NĐ-CP  ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo đó, nội dung kế hoạch: Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Thông tư số 07/2020/TT-BTP tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp bằng các hình thức phù hợp; Hoàn thiện thể chế và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương; Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp; Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định; Rà  soátcác quy chế, quy định về chế độ làm việc và mối quan hệ trong các lĩnh vực công tác của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện, kịp thời sửa đổi hoặc tham mưu sửa đổi đối với các quy định không còn phù hợp; Báo cáo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức tư pháp -hộ tịch cấp xã, công chức pháp chế của các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Theo dõi, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP và Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP.
Kế hoạch giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; hướng dẫn việc triển khai thực hiện đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và UBNDtỉnh theo quy định./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down